Məqsədimiz Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantlarını ürəyi vətən, millət, bayraq, sevgisi ilə dolu hərbiçi peşəsinin dəyərlərinə və dövrünün tələblərinə uyğun keyfiyyətdə zabit hazırlamaqdır.                                    Məqsədimiz Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantlarını ürəyi vətən, millət, bayraq, sevgisi ilə dolu hərbiçi peşəsinin dəyərlərinə və dövrünün tələblərinə uyğun keyfiyyətdə zabit hazırlamaqdır.

 
Müəllif hüquqları qorunur. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi